10η Συνεδρίαση – 09/05/2022

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_ΟΕ_130_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_131_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_132_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_133_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_134_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_135_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_136_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_137_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_138_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_139_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_140_2022 ΑΠΟΦ_ΟΕ_141_2022

05η Συνεδρίαση – 09/05/2022

Πρόσκληση 05ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 5ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_11_2022 ΑΠΟΦ_12_2022

Την Τετάρτη 11 Μαΐου, η 8η συνάντηση του προγράμματος «Από το Α έως το Ω» :Μια Ακαδημία για Γονείς

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) σας καλεί να παρακολουθήσετε την συνάντηση του προγράμματος προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς», το οποίο πραγματοποιείται […]

Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6535/06.05.2022 απόφαση τροποποιούνται οι προγενέστερες αποφάσεις με αριθμό 17533/12.11.2021, 269/10.01.2022 και 3660/10.03.2022, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ως εξής: Ορίζεται η κ. Αλίκη Γκιζελή, […]

Εγγραφές και Επανεγγραφές στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2022-2023

Οι εγγραφές σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» του Δήμου μας. Oι […]