Ανακοίνωση για πρόσληψη Διευθυντή στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης- Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή επί θητεία ίση με τη Δημοτική περίοδο (έως 31-12-2023), στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης- Ψυχικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου […]