Δικαιολογητικά για επιστροφή ΤΑΠ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 102353 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3964/τ.Β’/16-9-2020), μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες σε ορισμένες ζώνες του Δήμου μας. Προκειμένου να επιστραφούν τα αναλογούντα ποσά […]