Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

24η Συνεδρίαση – 10/16/2012

24η Συνεδρίαση – 10/16/2012 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 24ης Συνεδρίασης
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να γνωμοδοτήσει σχετικώς με το αν ο Δήμος θα ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμ. 231/31-5-2012 οικοδομικής άδειας της αρμόδιας Δ/νσης Πολεοδομίας.
Άσκηση αιτήσεως θεραπείας και πρόσθετου υπομνήματος του Δήμου κατά της με αριθμ. 231/31-5-2012 οικοδομικής άδειας και κάθε συναφούς και συμπροσβαλλόμενης πράξης του ΥΠ.ΠΟ ή και του ΥΠΕΚΑ που αφορά το κτίριο της Παλαιάς Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Παροχές σε είδος –γάλα» προϋπολογισμού 63.678.89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για ένα έτος από
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Παροχές σε είδος – Γάλα» προϋπολογισμού 52.775.18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που αφορά την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ από 1/1-31/10
Ανάθεση στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά ειδικότερα το Δήμο Ψυχικού).
Ανάθεση στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά ειδικότερα το Δήμο Ν. Ψυχικού).
Ανάθεση στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης του πρώην Δήμου Ν. Ψυχικού.
Ανάθεση στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά ειδικότερα το Δήμο Ψυχικού).
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δύο δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (αφορούν ειδικότερα το Δήμο Φιλοθέης).
Ανάθεση στη δικηγόρο Αικατερίνη Συγγενιώτου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά ειδικότερα το Δήμο Ν. Ψυχικού).


Τελευταία Νέα