Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

10η Συνεδρίαση – 12/22/2014

10η Συνεδρίαση – 12/22/2014 – 8:40:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης Έγκριση πρόσληψης σχολικού τροχονόμου και καθορισμός αμοιβής του. Έγκριση δαπάνης για την αγορά λευκών

Περισσότερα »

09η Συνεδρίαση – 11/24/2014

09η Συνεδρίαση – 11/24/2014 – 2:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 09ης Συνεδρίασης Συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής και η εκλογή ενός εκ των μελών της ως

Περισσότερα »

08η Συνεδρίαση – 10/2/2014

08η Συνεδρίαση – 10/2/2014 – 10:00:00 AM Αποδοχή δαπάνης ποσού για πληρωμή χαρτοσήμου για την κατάθεση φορολογικής δήλωσης Αποδοχή δαπάνης ποσού για αίτηση στο ΙΚΑ αλλαγής εισφορών Αποδοχή χορήγησης αναδρομικών

Περισσότερα »

07η Συνεδρίαση – 6/5/2014

07η Συνεδρίαση – 6/5/2014 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρήση 4 αιθουσών του ΔΗΜ.ΣΧ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ την αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων καθώς

Περισσότερα »

06η Συνεδρίαση – 4/30/2014

06η Συνεδρίαση – 4/30/2014 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Έγκριση προμήθειας ασπροπινάκων πορσελάνης για το Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης και ψήφιση της σχετικής δαπάνης

Περισσότερα »