08η Συνεδρίαση – 28/11/2023

Πρόσκληση 08ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 08ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_24_2023

07η Συνεδρίαση – 24/10/2023

Πρόσκληση 07ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 07ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_21_2023 ΑΠΟΦ_22_2023 ΑΠΟΦ_23_2023

06η Συνεδρίαση – 08/09/2023

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_17_2023 ΑΠΟΦ_18_2023 ΑΠΟΦ_19_2023 ΑΠΟΦ_20_2023

05η Συνεδρίαση – 19/06/2023

Πρόσκληση 05ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_09_2023 ΑΠΟΦ_10_2023 ΑΠΟΦ_11_2023 ΑΠΟΦ_12_2023 ΑΠΟΦ_13_2023 ΑΠΟΦ_14_2023 ΑΠΟΦ_15_2023 ΑΠΟΦ_16_2023  

04η Συνεδρίαση – 14/06/2023

Πρόσκληση 04ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Αναβολή λόγω μη απαρτίας

02η Συνεδρίαση – 23/02/2023

Πρόσκληση 02ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 02ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_5_2023 ΑΠΟΦ_6_2023 ΑΠΟΦ_7_2023

01η Συνεδρίαση – 17/01/2023

Πρόσκληση 01ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 01ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_2_2023 ΑΠΟΦ_3_2023 ΑΠΟΦ_4_2023

10η Συνεδρίαση – 08/12/2022

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_27_2022 ΑΠΟΦ_28_2022 ΑΠΟΦ_29_2022 ΑΠΟΦ_30_2022

09η Συνεδρίαση – 10/11/2022

Πρόσκληση 09ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 09ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_23_2022 ΑΠΟΦ_24_2022 ΑΠΟΦ_25_2022 ΑΠΟΦ_26_2022