09η Συνεδρίαση – 01/12/2023

Πρόσκληση 09ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_23_2023 ΑΠΟΦ_24_2023

08η Συνεδρίαση – 17/11/2023

Πρόσκληση 08ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 8ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_18_2023 ΑΠΟΦ_19_2023 ΑΠΟΦ_20_2023 ΑΠΟΦ_21_2023 ΑΠΟΦ_22_2023

06η Συνεδρίαση – 08/09/2023

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 6ης Συνεδρίασης Αναβολή συνεδρίασης

05η Συνεδρίαση – 16/06/2023

Πρόσκληση 05ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 5ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_10_2023 ΑΠΟΦ_11_2023 ΑΠΟΦ_12_2023 ΑΠΟΦ_13_2023 ΑΠΟΦ_14_2023 ΑΠΟΦ_15_2023 ΑΠΟΦ_16_2023

04η Συνεδρίαση – 10/05/2023

Πρόσκληση 04ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_08_2023 ΑΠΟΦ_09_2023

03η Συνεδρίαση – 20/02/2023

Πρόσκληση 03ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_06_2023 ΑΠΟΦ_07_2023

02η Συνεδρίαση – 07/02/2023

Πρόσκληση 02ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_05_2023

01η Συνεδρίαση – 27/01/2023

Πρόσκληση 01ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας  Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_01_2023 ΑΠΟΦ_02_2023 ΑΠΟΦ_03_2023 ΑΠΟΦ_04_2023

11η Συνεδρίαση – 14/12/2022

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_26_2022 ΑΠΟΦ_27_2022 ΑΠΟΦ_28_2022 ΑΠΟΦ_29_2022