Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Αποφάσεις Συμβουλίων

Symvoulia
Δείτε “με μια ματιά” όλες τις ανακοινώσεις των συμβουλίων, δηλαδή τις Αποφάσεις τους, είτε στο Ημερολόγιο Αποφάσεων, όπου εντοπίζετε εύκολα τις συνεδριάσεις του συμβουλίου ανά ημέρα, μήνα & έτος, είτε επισκεφθείτε το Αρχείο Συνεδριάσεων, όπου οι συνεδριάσεις εμφανίζονται σε λίστα.
 
Symvoulia

Δημοτικό Συμβούλιο

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ.

   
 
Symvoulia

Οικονομική Επιτροπή

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, εδώ.

   
 
Symvoulia

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εδώ.

   
 
Symvoulia

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Κ.Α.Π.Α.

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., εδώ.

   
 
Symvoulia

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ., εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ., εδώ.

   
 
Symvoulia

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ., εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ., εδώ.

   
 
Symvoulia

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Επισκεφθείτε το Ημερολόγιο Συνεδριάσεων του Ν.Π.Δ.Δ., εδώ.

Επισκεφθείτε το Αρχείο Αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ., εδώ.

   
 

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Νέα