Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης

05η Συνεδρίαση – 4/7/2011

05η Συνεδρίαση – 4/7/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 05ης Συνεδρίασης Απόφαση οργάνωσης ενημέρωσης και ετοιμότητας των δημοτών ως προς τις προτεινόμενες από το Υπουργείου

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 3/2/2011

04η Συνεδρίαση – 3/2/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Καθορισμός του χώρου που θα διατεθεί για τα μαθήματα χόρου του Δήμου

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 2/24/2011

03η Συνεδρίαση – 2/24/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση διαίρεσης της Φιλοθέης σε 3 έως 5 τομείς και ανάθεση της εποπτείας επ’

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 1/26/2011

02η Συνεδρίαση – 1/26/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 02ης Συνεδρίασης Απόφαση σφράγισης ερογταξίου Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης. Εξέλιξη τηε Εκτέλεσης του έργου ανάπλασης κοινοχρήστου δασικού

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/9/2011

01η Συνεδρίαση – 1/9/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 01ης Συνεδρίασης Απόφαση εκλογής προέδρου Δημοτικού Τοπικού Συμβουλίου Φιλοθέης

Περισσότερα »