Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού

03η Συνεδρίαση – 23/03/2021

Πρόσκληση 03ης Συνεδρίασης Κοινότητας Νέου Ψυχικού Πίνακας Αποφάσεων 03ης συνεδρίασης Απόφαση 08 Απόφαση 09 Απόφαση 10 Απόφαση 11 Απόφαση 12 Απόφαση 13 Απόφαση 14 Απόφαση 15 Απόφαση 16

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 21/01/2021

01η Συνεδρίαση – 1/21/2021 – 11:00:00 AM Πρόσκληση 01ης Συνεδρίασης Κοινότητας Νέου Ψυχικού Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης Απόφαση 01 Απόφαση 02 Απόφαση 03

Περισσότερα »

13η Συνεδρίαση – 12/14/2020

13η Συνεδρίαση – 12/14/2020 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ειδικού καθρέπτη προς αποφυγήν ατυχημάτων στην συμβολή των οδών

Περισσότερα »

12η Συνεδρίαση – 12/1/2020

12η Συνεδρίαση – 12/1/2020 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Έγκριση υπ’ αρ. 45/2020 μελέτης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ

Περισσότερα »

11η Συνεδρίαση – 11/11/2020

11η Συνεδρίαση – 11/11/2020 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού της οδού 25ης Μαρτίου

Περισσότερα »