Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού

08η Συνεδρίαση – 6/30/2011

08η Συνεδρίαση – 6/30/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 8ης Συνεδρίασης Συζήτηση σχετικά με το από 27-6-2011 αίτημα του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών και Σωματείου Επαγγελματιών

Περισσότερα »

07η Συνεδρίαση – 5/13/2011

07η Συνεδρίαση – 5/13/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κήρυξη της περιοχής του Φάρου και της Λεωφ.

Περισσότερα »

06η Συνεδρίαση – 4/5/2011

06η Συνεδρίαση – 4/5/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών και ατόμων με αναπηρία λόγω εκτάκτων και αυξημένων αναγκών. Ενημέρωση

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 3/21/2011

05η Συνεδρίαση – 3/21/2011 – 6:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Καθορισμός αρμοδιοτήτων μελών του Τοπικού Συμβουλίου. Καθορισμός προτεραιοτήτων του Τεχνικού Προγράμματος. Ενημέρωση σχετικά με

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 2/26/2011

04η Συνεδρίαση – 2/26/2011 – 5:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Συζήτηση και λήψη α̟πόφασης σχετικά με ̟προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος αναψυκτηρίου εντός

Περισσότερα »