Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού

04η Συνεδρίαση – 4/3/2012

04η Συνεδρίαση – 4/3/2012 – 5:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Συμπληρωματικός Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Να χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «κυλικείου

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 2/7/2012

02η Συνεδρίαση – 2/7/2012 – 5:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης Να χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρίας Α. ΠΑΝΤΕΛΗΣ – Θ.

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/17/2012

01η Συνεδρίαση – 1/17/2012 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Απόφαση παρέμβασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη διαβούλευση του Π.Δ. για τις χρήσεις γης Απόφαση

Περισσότερα »

23η Συνεδρίαση – 12/14/2011

23η Συνεδρίαση – 12/14/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 23ης Συνεδρίασης Να ζητήσει από το Δήμο να εξετάσει τα ακόλουθα αιτήματα πολλά από τα οποία

Περισσότερα »

21η Συνεδρίαση – 12/13/2011

21η Συνεδρίαση – 12/13/2011 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Να εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κυλικείου με δυνατότητα έψησης προσφερομένων

Περισσότερα »