Συμβούλιο Κοινότητας Ψυχικού

Στην Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού ως θεσμού ενδημοτικής αποκέντρωσης, εκλέχθηκε 7μελές Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας παρέχονται εκ του νόμου οι δυνατότητες: 

  1. να αποφασίζει για θέματα, χωρίς τη σύμπραξη άλλων δημοτικών οργάνων (αποφασιστικές αρμοδιότητες),
  2. να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του δήμου, τα οποία μπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη (γνωμοδοτικές αρμοδιότητες), καθώς επίσης και
  3.  να εκφέρει γνώμη η οποία διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που λαμβάνει απόφαση και διακρίνεται σε απλή και σύμφωνη.

 Από 01/09/2019 -31/08/2023

Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 είναι η κα. Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη).

Εκλέχθηκε με τον συνδυασμό “Προάστιο Πρότυπο”, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Επικοινωνία: chatzifeni@gmail.com

Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 είναι η κα. Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη).

Εκλέχθηκε με τον συνδυασμό “Προάστιο Πρότυπο”, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Επικοινωνία: chatzifeni@gmail.com

Τα τακτικά μέλη:

Μαρία - Αλεξάνδρα Μαλάμη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

 Eπικοινωνία:
malamimarly@gmail.com

Μαρία Γρυλλάκη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία: 
marigryll@yahoo.gr

Ελένη (Νέλλη) Λάβδα

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία:
nelly@lavdas.net

Ιωάννης Δανιήλ

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Θεοδοσία (Θεώνη) Θεοδωρίδου

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 Eπικοινωνία:
theonian@hotmail.com 

Αλέξανδρος Καριώτης

«ΨΥΧΙΚΟ-ΜΙΑ ΟΑΣΗ»

Eπικοινωνία:
akarioti@otenet.gr