Συμβούλιο Κοινότητας Ψυχικού

Στην Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού ως θεσμού ενδημοτικής αποκέντρωσης, εκλέχθηκε 7μελές Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας παρέχονται εκ του νόμου οι δυνατότητες: 

  1. να αποφασίζει για θέματα, χωρίς τη σύμπραξη άλλων δημοτικών οργάνων (αποφασιστικές αρμοδιότητες),
  2. να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του δήμου, τα οποία μπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη (γνωμοδοτικές αρμοδιότητες), καθώς επίσης και
  3.  να εκφέρει γνώμη η οποία διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που λαμβάνει απόφαση και διακρίνεται σε απλή και σύμφωνη.

 Από 01/09/2019 -31/08/2023

Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού

 είναι η κα. Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) Μαλάμη.

Εκλέχθηκε με τον συνδυασμό “Προάστιο Πρότυπο”

 Eπικοινωνία:
malamimarly@gmail.com

Τα τακτικά μέλη:

Μαρία Γρυλλάκη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία: 
marigryll@yahoo.gr

Ελένη (Νέλλη) Λάβδα

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία:
nelly@lavdas.net

Αλέξανδρος Καριώτης

«ΨΥΧΙΚΟ-ΜΙΑ ΟΑΣΗ»

Eπικοινωνία:
akarioti@otenet.gr

Ιωάννης Δανιήλ

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Θεοδοσία (Θεώνη) Θεοδωρίδου

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 Eπικοινωνία:
theonian@hotmail.com 

Φαίνη Χατζηαθανασιάδου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ