Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο και 6 Δημοτικούς Συμβούλους. Από αυτούς, οι 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στην παράταξη της μειοψηφίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή εκπροσωπούνται οι παρακάτω συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβούλιου :

  • “Προάστιο Πρότυπο”, επικεφαλής Δημήτριος Γαλάνης
  • “Συμμαχία Πολιτών”, επικεφαλής Παντελής Ξυριδάκης

Πρόεδρος της Επιτροπής

Πρόδερος της Επιτροπής

είναι ο Δήμαρχος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, ήτοι από 01.09.2019 – 06.11.2021.

Δείτε την σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ.

Τα τακτικά μέλη κατά αλφαβητική σειρά είναι:

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παιδείας και Αθλητισμού

Ζαφειρινα Καρατζα

 Eπικοινωνία: z.karatza@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Eπικοινωνία: march.pal@gmail.com

 

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού

ΖΕΠΠΟΥ - ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ

Eπικοινωνία: e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επικοινωνία:
g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr

 

Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Eπικοινωνία:
daeps@otenet.gr

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Επικοινωνία:
pantelis@charokopos.gr

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής: (αλφαβητικά):

 

  1. Χανακούλας Αθανάσιος (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)
  2. Τρέζου Μαρία – Ελένη (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)