Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο και 6 Δημοτικούς Συμβούλους. Από αυτούς, οι 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στην παράταξη της μειοψηφίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή εκπροσωπούνται οι παρακάτω συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβούλιου :

  • “Προάστιο Πρότυπο”, επικεφαλής Δημήτριος Γαλάνης
  • “Συμμαχία Πολιτών”, επικεφαλής Παντελής Ξυριδάκης

Πρόεδρος της Επιτροπής

είναι ο Δήμαρχος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, ήτοι από 01.09.2019 – 06.11.2021.

Δείτε την σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ.

Πρόδερος της Επιτροπής

είναι ο Δήμαρχος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, ήτοι από 01.09.2019 – 06.11.2021.

Δείτε την σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ.

Τα τακτικά μέλη κατά αλφαβητική σειρά είναι:

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

 Eπικοινωνία: ch.bonatsos@0177.syzefxis.gov.gr

Bιογραφικό

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Παιδείας

ΑΛΙΚΗ ΓΚΙΖΕΛΗ

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

Eπικοινωνία: p.pantazi@0177.syzefxis.gov.gr

Bιογραφικό

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Επικοινωνία:
march.pal@gmail.com

Bιογραφικό

Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

Eπικοινωνία:
daeps@otenet.gr

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

Επικοινωνία:
pantelis@charokopos.gr

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής: (αλφαβητικά):

  1. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία
  2. Παπαχρόνης Γεώργιος
  3. Τρέζου Μαρία – Ελένη
  4. Χανακούλας Αθανάσιος