Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Στρ. Καλλάρη έως Α’ πλατεία

46
Στον τέταρτο περίπατό σας, μπορείτε να συναντήσετε 15 διατηρητέα κτίρια στους δρόμους Στρατηγού Καλλάρη, Μαβίλη, Μαζαράκη, Μαραθωνοδρόμων, Παναγή Ζερβού, Παπαναστασίου, Παπαρηγοπούλου, Πάρνηθος και Α’ Πλατεία.

Δείτε όλα τα Διατηρητέα σε slide-show φωτογραφιών.

 

 46

46

Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Στρ. Καλλάρη 50

Πρώην κατοικία Μποδοσάκη – Αθανασιάδη. Χρονολογείται περι το 1936. Δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο για κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας το 1975. Διατέθει στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι διώροφο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο. Τα αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία αντλούνται και από την βυζαντινή παράδοση. Το βυζαντινό αυτό κτίριο στην ουσία εκλεκτικιστικό είναι αντιπροσωπευτιό των τάσεων της εποχής. Χαρακτηριστικό είναι το τρίλοβο άνοιγμα στον όροφο καθώς και το τοξοειδές πέρασμα στην κύρια είσοδο. Εξώστης στον όροφο με κολωνάκια, ανοίγματα άλλα ορθογώνια και άλλα τοξοειδή έχουν αξονική διάταξη. Η βάση εμφανίζει ισόδομο σύστημα με έντονες κυφώσεις. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμορσκεπή στέγη.

 4747

Πρεσβεία Σλοβενίας, Μαβίλη 10

Διώροφο κτίριο με εμφανή λιθοδομή “ρουστίκ”. Χρονολογείται περί το 1928. Τοξοειδή ανοίγματα σε αξονική διάταξη. Συμμετρία ως προς τον κεντρικό άξονα. Δίνεται έμφαση στο κεντρικό τμήμα της κύριας όψης που προβάλλει με ελαφρά προεξοχή, και τραπεζοειδή απόληξη στην στέψη. Ξύλινα διακοσμητικά φουρούσια διατρέχουν και υποβαστάζουν το γείσο της στέγης. Η επικάληψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη και γείσο σε ικανή προεξοχή.

 48

48

Κατοικία, Μαζαράκη 6

Διώροφο κτίριο με εντυπωσιακούς χρωματισμούς στις όψεις (κόκκινοι τοίχοι – γαλάζια παράθυρα). Χρονολογείται περί το 1927. Χαρακτηριστικό δείγμα εξοχικής κατοικίας με τοξοειδή ανοίγματα, τα οποία βρίσκονται σε αξονική διάταξη. Ο εξώστης του ορόφου στην κύρια όψη έχει στηθαίο με κολωνάκια εν σειρά, στο ισόγειο αντιστοιχεί στεγασμένος εξώστης με τοξωτά ανοίγματα που σχηματίζουν “λότζια”. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη που καταλήγει σε ξύλινο γείσο και ξύλινους γεισίποδες.
4949 Κατοικία, Μαραθωνοδρόμων 49

Διώροφο κτίριο, χαρακτηριστικό δείγμα εξοχικής κατοικίας. Χρονολογείται περί το 1927. Αξονική διάταξη των ανοιγμάτων. Διάσπαση των όγκων, με προεξέχον τμήμα με δίρριχτη στέγη και ένα άνοιγμα ανά όροφο. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη που καταλήγει σε προεξέχον γείσο.
5050

Κατοικία, Μαραθωνοδρόμων 61

Χαρακτηριστικός τύπος εξοχικής κατοικίας με δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία. Χρονολογείται περί το 1927. Γραφικά στοιχεία με έμφαση στο ξύλινο γείσο και στους γεισίποδες της στέγης. Γραμμική διακοσμητική ταινία κάτω από τους γεισίποδες κοσμεί τις όψεις του κτιρίου. Τα ανοίγματα στον όροφο είναι ορθογώνια και τοξωτά τα αντίστοιχα του ισογείου, με γραμμικό πλαίσιο. Η κύρια είσοδος σε ελαφρά προεξοχή καλύπτεται από τρίρριχτο στέγαστρο, κεραμοσκεπές με ξύλινους γεισίοποδες. Δεξιά της εισόδου σχηματίζεται κλειστός εξώστης (λότζια) με τοξωτά ανοίγματα. Αντίστοιχα στον όροφο δημιουργείται εσοχή και ανοικτός εξώστης.

5151  Κατοικία, Μαραθωνοδρόμων 67

Διώροφο κτίριο χαρακτηριστικό δείγμα εξοχικής κατοικίας με απλοποιημένες μορφές των αρχιτεκτονικών στοιχείων. Χρονολογείται περί το 1930. Συνδυασμός στοιχείων μεσοπολέμου – εκλεκτικισμού. Ογκοπλαστική διάταξη με λιτές επιφάνειες και ανοίγματα σε αξονική διάταξη. Ενδιαφέρουσα απότμηση στη συμβολή των δύο όψεων δημιουργεί ανοικτό εξώστη στον όροφο και στεγασμένο στο ισόγειο. Τοξωτό πέρασμα για την κύρια είσοδο του κτιρίου. Κλειστός εξώστης δημιουργεί μεγάλο “έρκερ” ανάλογο των ευρωπαϊκών προτύπων Η κάτοψη και η διάσπαση των όγκων ακολουθείται στην επικάλυψη από πολύρριχτες στέγες που τονίζουν την πλαστικότητα του κτιρίου. Η στέγη καταλήγει σε γείσο και διακοσμητική ταινία.

52

52

Κατοικία, Μαραθωνοδρόμων 69

Διώροφο κτίριο με αξιόλογα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία εποχής μεσοπολέμου. Χρονολογείται περί το 1940. Χαρακτηριστικά τοξοειδή ανοίγματα. Γεωμετρική σαφήνεια των όγκων. Λιτή εμφάνιση. Η επικάλυψη γίνεται με προεξέχον γείσο.
5353 Κατοικία, Μαραθωνοδρόμων 71

Διώροφο εξοχική κατοικία χαρακτηριστική του γραφικού τύπου. Χρονολογείται περί το 1928. Ελεύθερη διάρθωση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ελαφρά κεκλιμένες στέγες με προεξέχοντα γείσα είναι μορφολογικά στοιχεία δανεισμένα από την ανώνυμη λαϊκή αρχιτεκτονική των αγροτόσπιτων της ιταλικής επαρχίας.
 

54

54

Κατοικία, Παναγή Ζερβού 4

Διώροφο κτίριο με αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Χρονολογείται περί το 1927. Ενδιαφέρων πύργος τετράγωνης κάτοψης είναι τοποθετημένος στη συμβολή κύριας και πλάγιας όψης. Η κύρια είσοδος συνοδεύεται από προστώο, με στέψη από γείσο, γεισίποδες και διακοσμητική ταινία, που αντιστοιχεί σε εξώστη στον όροφο. Τα ανοίγματα ποικίλουν σε μορφολογία (τρίλοβα με σιδεριά ή κουφώματα γαλλικού τύπου) διατηρώντας την κλίμακα των κλασικιστικών ανοιγμάτων. Δίνεται έμφαση στην ζώνη στέψης με τα ζεύγη γεισιπόδων, διακοσμητική ταινία και ανάγλυφο επιστύλιο. Τα στοιχεία της όψης συντίθενται μεταξύ τους με επιτυχία παρουσιάζοντας ένα ενδιφέρον σύνολο και ένα αξιόλογο αισθητικό αποτέλεσμα.
5555  Κατοικία, Παπαναστασίου 12 & Λυμπεροπούλου (Οίτης)

Χαρακτηριστικός τύπος εξοχικής κατοικίας με κεραμοσκεπή στέγη. Χρονολογείται από το 1927. Ογκοπλαστική διάταξη με προεξοχές που σχηματίζουν κλειστούς εξώστες στο ισόγειο και αντίστοιχα ανοιχτούς στον όροφο με απλό γραμμικό κιγκλίδωμα. Αξονική διάταξη των ανοιγμάτων με απλά επίπεδα πλαίδια που τονίζονται με την χρωματική απόδοση τους σε λευκό χρώμα. Η επίστεψη γίνεται με γείσο και διακοσμητική λευκή ταινία. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη.
5656 

Κατοικία, Παπαναστασίου 56 & Καλλάρη

Διώροφο Διώροφη κατοικία με χαρακτηριστική αδρή λιθοδομή – στύλ ρουστίκ. Χρονολογείται πρό του 1923. Αξονική διάταξη των ανοιγμάτων. Τα ανοίγματα εντάσσονται στην αδρή λιθοδομή, και έχουν αξονική διάταξη. Χαρακτηριστική είναι και η τραπεζοειδής στέψη. Δίνεται έμφαση στην συμβολή των δύο κύριων όψεων με την πυργοειδή μετάβαση και τα τρία τοξοειδή ανοίγματα. Το τμήμα αυτό έχει χαμηλότερο ύψος και στον όροφο αντίστοιχεί ανοιχτός εξώστης. Έντονος γαιώδης χρωματισμός στο εξωτερικό και χαρακτηριστικό γείσο επίστεψης.

57

57

Κατοικία, Παπαρηγοπούλου 3

Διώροφο κτίριο, χαρακτηριστικός τύπος εξοχικής κατοικίας με ανοίγματα σε αξονική διάταξη. Χρονολογείται περί το 1930. Τα ανοίγματα του ορόφου, ορθογώνια με γαλλικά κουφώματα. Στο ισόγειο τοξοειδή με ρολλά ξύλινα. Το κεντρικό τμήμα της κύριας όψης σε προεξοχή περιλαμβάνει ένα τοξοειδές άνοιγμα και αντίστοιχα στον όροφο ανοικτός εξώστης με γραμμικό κιγκλίδωμα και πεσσούς στις ακμές των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών προεξοχών. Η κύρια είσοδος στην δεξιά πλευρά της όψης και πάνω από αυτή εξώστης εμ ένα άνοιγμα και χαρακτηριστικό κιγκλίδωμα. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη και γείσο σε ικανή προεξοχή.

58

58

Κατοικία, Πάρνηθος 6

Διώροφο εξοχική κατοικία με ογκοπλαστική διάταξη των όψεων. Χρονολογείται περί το 1930. Τα ανοίγματα είναι ορθογώνια με κουφώματα γαλλικού τύπου. Οι ακμές της όψης τονίζονται με γωνιόλιθους. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη που καταλήγει σε γείσο με ικανή προεξοχή. Το κτίριο παρουσιάζει απλότητα και ισορροπία που δένει με το περιβάλλον και γενικά προσδίδει ένα ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα.

59

59

 

Αγορά Ψυχικού, Χρυσανθέμων, Πασχαλιάς, Κοντολέοντος

Δημοτικό κτίριο επί κοινόχρηστου χώρου, περιλαμανομένου στο ρυθμιστικό σχέδιο του 1923 και την σύμβαση του 1924, κτίστηκε από το 1925-1928 επό την εταιρεία “Κέκροψ” (αρχ. Σωτήριος Μαγιασης). Ενδιαφέρουσες οι τοξοστοιχίες της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ειδικό κτίριο για χρήση καταστημάτων, χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του μεσοπόλεμου δημόσιου κτιρίου.

60

60

 

Κατοικία, Πλατεία Β. Γεωργίου Β’ (Α’ Πλατεία)

Διώροφη έπαυλη εποχής μεσοπολέμου. Χρονολογείται περί το 1930. Ο κεντρικός κορμός του κτιρίου αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με ορθογώνια ανοίγματα σε αξονική διάταξη. Στο ισόγειο προβάλλει η κεντρική κύρια είσοδος με κυκλικής διατομής κίονες εκατέρωθεν που υποβαστάζουν τον κεντρικό εξώστη του ορόφου. Η αρχιτεκτονική σύνθεση γίνεται ενδιαφέρουσα στη συμβολή των δύο όψεων με καμπυλλόγραμμη απόδοση και πέντε ανοίγματα μικρού πλάτους. Στο ύψος του ορόφου, οι άξονες των ανοιγμάτων τονίζονται με τους κίονες κυκλικής διατομής και επιστύλιο που τους συνδέει ακολουθώντας το ευθύγραμμο τμήμα της όψης καθώς και το καμπυλόγραμμο. Η όλη σύνθεση είναι ανάλαφρη με εσοχές και μικρές προεξοχές, άλλοτε ευθύγραμμες και άλλοτε καμπυλόγραμμες. Η επικάλυψη γίνεται με τετράρριχτη στέγη.

Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές κάθε κτιρίου προέρχονται από το Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, και τα αναφερόμενα στοιχεία δεν αποτελούν τεκμήριο για οποιαδήποτε χρήση.

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης

 

Τελευταία Νέα