Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

05η Συνεδρίαση – 2/23/2011

05η Συνεδρίαση – 2/23/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 05ης Συνεδρίασης Απόφαση περί κατεπείγοντος διάθεσης πίστωσης για πληρωμή εκδήλωσης Αποκριάς Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 2/10/2011

04η Συνεδρίαση – 2/10/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης Απόφαση έγκρισης απολογισμού της 1ης Σχολικής Επιτροπής του Λυκείου Ν. Ψυχικού Απόφαση χορήγησης άδειας

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 2/1/2011

03η Συνεδρίαση – 2/1/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. και χρηματοδότηση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής Απόφαση συγκρότησης

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 1/25/2011

02η Συνεδρίαση – 1/25/2011 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 02ης Συνεδρίασης Απόφαση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης Απόφαση έγκρισης 24ωρης απασχόλησης Απόφαση έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/2/2011

01η Συνεδρίαση – 1/2/2011 – 12:00:00 PM Πρόσκληση – Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Απόφαση εκλογής προεφρείου δημοτικού συμβουλίου Απόφαση εκλογής μελών οικονομικής επιτροπής Απόφαση εκλογής μελών επιτροπής

Περισσότερα »