Ο.Κ.Α.Π.Α.

Η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ο.Κ.Α.Π.Α. αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού με την υπ’ αριθμ. 192/2019 απόφαση. Για την συγκρότηση και την λειτουργία υπό νέα διοίκηση του Νομικού Προσώπου, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4623/2019 και του αρ. 10 του Ν. 4625/2019 όπως αυτές αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 102/2019 (αρ. Πρωτ. 63900/13.09.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.Α. έως την 06η Νοεμβρίου 2021 και σε κάθε περίπτωση. 

Η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ο.Κ.Α.Π.Α. αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού με την υπ’ αριθμ. 192/2019 απόφαση. Για την συγκρότηση και την λειτουργία υπό νέα διοίκηση του Νομικού Προσώπου, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4623/2019 και του αρ. 10 του Ν. 4625/2019 όπως αυτές αναφέρονται και στην υπ’ αριθμ. 102/2019 (αρ. Πρωτ. 63900/13.09.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.Α. έως την 06η Νοεμβρίου 2021 και σε κάθε περίπτωση. 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίστηκε η κα. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία

και

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίστηκε  η κα. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

και

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίστηκε  η κα. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ορίστηκε η κα. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία

Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Τακτικά Μέλη

1. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Δ.Σ ΟΚΑΠΑ
2. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΚΑΠΑ
3. Παπαχρόνης Γεώργιος, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
4. Φωτιάδης Δημήτριος, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
5. Μπονάτσος Χαράλαμπος, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
6. Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
7. Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
8. Πάτση Έλενα, Δημότης                        
9. Κουλουμέντας Παναγιώτης, Δημότης
10. Κουτρουμπής Ιωάννης, Δημότης                              
11. Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα), εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ.

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Μαρούδας Δημήτριος – Κων/νος (μέλος Δημοτικού Συμβουλιου), Ζέππου 
  2. Χαρλαύτη Ελένη (μέλος Δημοτικού Συμβουλιου)
  3. Ζερβός Νικόλαος (μέλος Δημοτικού Συμβουλιου),
  4. Δημουλά Ελισσάβετ – Ελένη (μέλος Δημοτικού Συμβουλιου),
  5. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος (μέλος Δημοτικού Συμβουλιου),
  6. Γαβριηλίδου Σοφία (Δημότης),
  7. Καλαντζής Αναστάσιος (Δημότης),
  8. Γιαβάσογλου Κων/νος (Δημότης).