Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03η Συνεδρίαση – 12/19/2012

03η Συνεδρίαση – 12/19/2012 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης Απόφαση περί άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. 386/2012 άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 5/18/2012

02η Συνεδρίαση – 5/18/2012 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης Απόφαση απαγόρευσης σταθμευσης και τοποθέτησης πινακίδας στη γωνία Στεφ. Δέλτα & 28 Οκτωβρίου μέχρι

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 2/29/2012

01η Συνεδρίαση – 2/29/2012 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Απόφαση διατύπωσης προτάσεων επί Προεδρικού Διατάγματος για χρήσεις γής

Περισσότερα »

1η Συνεδρίαση – 2/11/2011

1η Συνεδρίαση – 2/11/2011 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα »