Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

05η Συνεδρίαση – 12/5/2011

05η Συνεδρίαση – 12/5/2011 – 2:45:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα αναπροσαρμογής ετήσιου μισθώματος για το κυλικείο

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 11/24/2011

04η Συνεδρίαση – 11/24/2011 – 2:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Έγκριση πληρωμής δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 10/24/2011

03η Συνεδρίαση – 10/24/2011 – 2:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης Συζήτηση και λήψη απόφασης για το ποσό που μπορεί να διαχειρίζεται ο κάθε Διευθυντής

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 10/18/2011

02η Συνεδρίαση – 10/18/2011 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης Ορισμός μέλους του Δ.Σ. που θα τελεί χρέη Γραμματέα και θα τηρεί τα πρακτικά

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 10/17/2011

01η Συνεδρίαση – 10/17/2011 – 3:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Συγκρότηση σε Σώμα του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Περισσότερα »