Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Αδειοδότηση Επιχειρήσεων για διαφημίσεις

FaceIcon

FaceIconΣτον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού η υπαίθρια διαφήμιση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ρυθμίζεται από τον Νόμο 2946/2001 άρθρο 2 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001).

 • Σε ποιες θέσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων εντός των ορίων του Δήμου;

Οι θέσεις  καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναζητείστε την σχετική απόφαση από την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ. 2132014744, e-mail: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

 • Ποιες είναι οι τιμές των δημοτικών τελών διαφήμισης;

Οι τιμές καθορίζονται επίσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναζητείστε την σχετική απόφαση από την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • Χρειάζεται άδεια για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας σε ιδιωτικό χώρο;

Ναι. Για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε ιδιωτικό χώρο απαιτείται άδεια από τον δήμο.

 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών στις οροφές των κτιρίων;

Όχι, δεν επιτρέπεται.

 • Πως μπορώ να πάρω άδεια διαφήμισης;

   Πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση, η οποία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Η παραλαβή της άδειας γίνεται από το Τμήμα Εσόδων, εφόσον έχει πληρωθεί πρώτα το αντίστοιχο τέλος στην Ταμειακή Υπηρεσία. 

 •  Ποιες είναι οι κυρώσεις για παράνομη διαφήμιση;          

Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα (άρθρο 9 Νόμου 2946/2001). Σε περίπτωση παράνομης διαφήμισης, σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους:

 1. H αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατόπιν αυτοψίας, ειδοποιεί εγγράφως τον παραβάτη έτσι ώστε να απομακρύνει ο ίδιος την παράνομη διαφήμιση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 2. Σε περίπτωση που δεν απομακρυνθεί, επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο.
 3. Στην συνέχεια συνεργεία του Δήμου προχωρούν στην αποξήλωση της παράνομης διαφήμισης.
 4. Στο ποσό του προστίμου προστίθενται και τα έξοδα αποξήλωσης που καλείται να πληρώσει ο παραβάτης. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί, το πρόστιμο παίρνει 1% (έως 200%) προσαύξηση επί του συνολικού ποσού για κάθε μήνα καθυστέρησης.
 • Πως μπορώ να καταγγείλω παράνομη διαφήμιση;    

Η καταγγελία παράνομης διαφήμισης γίνεται εγγράφως προς το Τμήμα Εσόδων και κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Διαδικασία Αδειοδότησης: Γενικός Γραμματέας Δήμου

Πηγή Περιεχομένου: Ομάδα Σύνταξης

Τελευταία Νέα