Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Βελτίωση Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων

Playground
PlaygroundΕνημέρωση δημοτών για την παρέμβαση του Δήμου σε τρείς κοινόχρηστους χώρους με λειτουργούσες παιδικές χαρές.
 
Οι φωτογραφίες που παρατίθενται απεικονίζουν τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που πρόκειται να αντικατασταθεί.
 
 
Έργο  χρηματοδοτούμενο από το “Πράσινο Ταμείο”
 
Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας, συνέταξε μελέτη προμήθειας εξοπλισμού με τίτλο «Βελτίωση Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού». Την μελέτη υπέβαλλε, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για χρηματοδότηση στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ. Η μελέτη ενεκρίθη και το Πράσινο Ταμείο αποφάσισε την χρηματοδότηση της.
 
Το ΔΣ του Δήμου απεδέχθη την χρηματοδότηση και πάλι με ομόφωνη απόφαση, και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να υπογράψει την σχετική σύμβαση και την Οικονομική Επιτροπή, κατά νόμον υπεύθυνη να προβεί στην διενέργεια του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας.
 
Σκοπός της προμήθειας, όπως επακριβώς αναγράφεται στην μελέτη είναι τα ακόλουθα:
 • Αφορά παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, με προτεραιότητα την περιβαλλοντική και οικιστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
 • Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδομών και δη των παιδικών χαρών, που συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων ατόμων και παράλληλα συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των χρηστών, μέσω εφαρμογής βιώσιμων παρεμβάσεων.  
 
Τρείς πλατείες σε Νέο Ψυχικό & Φιλοθέη1
 
Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκαν τρεις χαρακτηριστικοί χώροι του Δήμου, που:
 • βρίσκονται  εντός του αστικού ιστού με χρήση κατοικίας,
 • έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι και
 • θα μπορούσαν με τις κατάλληλες βελτιώσεις να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους.

Οι τρείς αυτοί χαρακτηριστικοί χώροι είναι:2

 1. η παιδική χαρά της Πλατείας Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό (800 τμ επί πλατείας 2,5 στρεμμάτων)
 2. η παιδική χαρά οδού 25ης Μαρτίου στο Νέο Ψυχικό (Ο.Τ. 154) (200 τμ) και
 3. η παιδική χαρά της πλατείας Δροσοπούλου στη Φιλοθέη (250 τμ επί πλατείας 11  στρεμμάτων).

Το καθεστώς των χρήσεων γης στους συγκεκριμένους χώρους καθορίζεται ως εξής:

– ΠΣ Νέου Ψυχικού (ΦΕΚ625Δ/89, 1021Δ/92 & 600Δ/93).
– Απόφαση Νομάρχη Αττικής 13515/Π-325/12-5-1990, άρθρο 6 παρ. δ (ΦΕΚ294Δ/90), περί τροποποιήσεως εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέου Ψυχικού.  
– Β.Δ. 4/6/1964 (ΦΕΚ 81Δ/1964) περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Φιλοθέης Αττικής.  
 
Οι επεμβάσεις γίνονται βάσει της ΥΑ28492/2009 (ΦΕΚ 931Β2009), των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ– ΦΕΚ2221Β/30-7-12).
 
3Αντικείμενο Έργου
 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων οργάνων παιδικής χαράς στους τρεις ανωτέρω χώρους επειδή:
 1. δεν πληρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης,
 2. είναι φθαρμένα και
 3. δεν επιτελούν με ασφάλεια τον ρόλο τους.
 4. Επίσης, είναι σημαντικό, πως στις λειτουργούσες παιδικές χαρές δεν υπάρχουν δάπεδα ασφαλείας για την προστασία των παιδιών χρηστών σε τυχόν πτώση. 

4Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς ως προς τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και τα τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά του χαρακτηριστικά, καθώς και αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών των παιδικών χαρών ανάλογα με την επισκεψιμότητα, το διαθέσιμο χώρο και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι υπό διαμόρφωση χώροι.»


Πρέπει να σημειωθεί πως η εν λόγω προμήθεια αποσκοπεί:
 • πρώτον στην βελτίωση των υπαρχόντων χώρων αναψυχής και διασκέδασης των παιδιών με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, και
 • δεύτερον (και κυριώτερο) στην προστασία του υψίστου δικαιώματος στην ζωή, όπως αυτό προστατεύεται με την ασφάλεια των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων.

Σχετικά με την οικοδομική άδεια

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι για την τοποθέτηση των οργάνων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την έκδοση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067 του 2012) και μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται, συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του ν. 4067/12 και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ’ αριθμ. 52716/2001 Υ.Α «Κατασκευές κα εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης» ΦΕΚ 1663/Β/2001 καθώς και η Εγκ. 12/56990/28-3-2002.  

Ειδικότερα, «δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού:

 1. Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως κλίμακες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοίχοι, τοιχεία αντιστήριξης, μικρές πεζογέφυρες, περιφράξεις, διάδρομοι, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.
 2. Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία χώρων όπως: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα που συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου και θα πρέπει να εντάσσονται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό.
 3. Επίσης επιτρέπονται εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην ή απλά όργνανα άθλησης που δε συνιστούν αθλητική εγκατάσταση, πάγκοι, φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαρραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 4,0 μ2, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδότοπων μέχρι 6,00 μ2 και μέγιστο ύψος 2,70 μ2, εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι και μονάδες οπτικού δικτύου (ΜΟΔ ή ΟΝΚ) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Οπτικού Δικτύου). 
Προμήθεια νέου εξοπλισμού 5
 
Τα καινούργια όργανα που προμηθεύεται ο Δήμος είναι σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας κατά ISO, πληρούν δε τις προϋποθέσεις πιστοποίησης τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
 • Εξοπλισμός συνήθους τύπου
 • Εξοπλισμός για κάθε κατηγορία χρηστών
 • Σύνθετες κατασκευές (περιλαμβάνει όργανα για ΑμεΑ)
 • Υπόβαθρα ασφαλείας (δάπεδα γύρω από τα όργανα)6
Η μελέτη υπεβλήθη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε την σχετική έγκριση (594/7-11-2013, 23ο πρακτικό, 3ο θέμα). Με την ανακήρυξη των αναδόχων προμηθευτών από την Οικονομική Επιτροπή ξεκίνησε η προμήθεια και η τοποθέτηση των οργάνων.
 
Προδιαγραφές εξοπλισμού
 • Αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από έγχρωμους συμπυκνωμένους και ανακυκλώσιμους κόκκους φυσικού ελαστικού και με σταθεροποιητή έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη. Το υλικό θα είναι υδατοπερατό. Κατά την κατεργασία του υλικού δεν θα πρέπει να προστεθεί ατμός νερού, ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός μούχλας. Η επάνω επιφάνεια των πλακιδίων ασφαλείας θα είναι λεία με ανοικτούς πόρους, ενώ η κάτω επιφάνειά τους θα διαθέτει ημισφαιρικούς γρόμπους. Χάρη στη γεωμετρία των ημισφαιρικών γρόμπων διασφαλίζονται η μέγιστη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών – που θα φτάνει στο 2,40 m – αλλά και η εύκολη απαγωγή του νερού, καθώς η επιφάνεια επαφής των ημισφαιρικών γρόμπων με το έδαφος είναι πολύ μικρή.
 
Τα πλακίδια θα πρέπει να διαθέτουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και πύρους σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών – 8 πύρους ανά τρέχον μέτρο – για σταθερή σύνδεση και αποτροπή κύρτωσης ή παραμόρφωσης των πλακών. Η αντικραδασμική ιδιότητα του προϊόντος θα πρέπει να επιτυγχάνεται ακόμα και κάτω από συνθήκες που επικρατούν στην πραγματική επιφάνεια εφαρμογής του έργου και όχι μόνο σε συνθήκες εργαστηριακού ελέγχου.
 
Τα αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1177:2008 από φορέα έλεγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. Η παραγωγός εταιρεία θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό επιτηρούμενης παραγωγής και ηλεγμένης ασφάλειας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.Playground
 • Υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, κατά τις υποδείξεις του προμηθευτή, πλήρως κατασκευασμένη (υλικά και ημερομίσθια). Σημειώνεται ότι το δάπεδο θα εγκιβωτιστεί στο σκυρόδεμα, για μεγαλύτερη προστασία από διαβρώσεις και φθορές στις ακμές του. Κατά την κατασκευή θα προβλεφθούν κατάλληλες κλίσεις (2%) ώστε να διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα ελεύθερα στο έδαφος που υπάρχει περιμετρικά και να μη λιμνάζουν σε κανένα σημείο του ελαστικού δαπέδου.
 • Φωτισμός μονοπατιών

 (Αφορά την Δροσοπούλου). Παροχή φωτισμού προς ενίσχυση της ασφάλειας στην πλατεία και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού μέσω της χρήσης αυτόνομων φωτιστικών LED,που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Η διάταξη των φωτιστικών γίνεται βάσει της διάταξης των οργάνων και των υφιστάμενων μονοπατιών, ώστε να παρέχεται διακριτικός φωτισμός κατά τις νυχτερινές ώρες που θα καθιστά το χώρο ασφαλή χωρίς να επηρεάζει το χαρακτήρα του πάρκου.

«Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο DIN EN 13201 και να διαθέτει πιστοποίηση CE. H λειτουργία του φωτιστικού βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή στη μετατροπή της ηλιακής ακτιβοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το ενσωματωμένο σύστημα φωτιστικών μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και εν συνεχεία το συσσωρεύει σε στοιχεία συσσώρευσης (μπαταρίες) ώστε να το αποδώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το φωτιστικό θα ενεργοποιείται αυτόματα μετά τη δύση του ηλίου και θα απενεργοποιείται αυτόματα με το πρώτο φως του ηλίου. Δεν απαιτούνται καλωδιώσεις για την τοποθέτησή του, δεν καταναλώνεται συμβατική μορφή ενέργειας και είναι ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες (από -20 έως +60).»

Πηγή Ενημέρωσης: Ανακοίνωση1 & Ανακοίνωση2 (προς Α.Τ. Νέου Ψυχικού) Γραμματείας Δημάρχου

 

Τελευταία Νέα