Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου

Σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3764 ΕΞΕ 2021/14.01.2021 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών – Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών Ανατολικής Αττικής, που εστάλη στον Δήμο μας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1004/19.01.2021, αναρτάται η ακόλουθη διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΑ: 6Η70Η-ΥΥ8)

Δείτε την διακήρυξη, εδώ

Τελευταία Νέα