Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός για Είδη Ατομικής Προστασίας

procurement
procurementΟ δήμος διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου.
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται σε 97.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.30 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 31/07/2014, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 4.850,00 ευρώ.
 
Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης:
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου στα τηλέφωνα: 213-2014.726 (κ. Ορτεντζάτου) ή 213-2014.712 (κ. Μάντακα).
 
 
Πηγή Ενημέρωσης: Προϊσταμένη τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα