Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

KatafigioAdespota

KatafigioAdespotaΆνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία του Διαδημοτικού Καταφυγίου από τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη που υποστηρίζει ενεργά ο Δήμος μας.

Με την οριστική απόκτηση του ακινήτου 16 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, από τον Σ.Β.Α.Π., η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ήδη προωθεί τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης & την έκδοση οικοδομικής άδειας για το καταφύγιο.

Να υπογραμμισθεί ότι η θέση του οικοπέδου, εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του Καταφυγίου, αφού, όπως είχε προδιαγραφεί στην σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Σύνδεσμο, βρίσκεται κοντά στην Αττική Οδό και εκτός κατοικημένης περιοχής, με σχετική επιτρεπόμενη χρήση για την δημιουργία του.

  • Στόχος είναι το Καταφύγιο, να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2019.

Η θετική αυτή εξέλιξη, τελεσφόρησε μετά από κοπιώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δύο και πλέον χρόνων, αφού μετά και από τον τελικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα των 135.000 ευρώ, για την αγορά του οικοπέδου, σύμφωνα και με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Β.ΑΠ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης του Νομικού Προσώπου, ο Δήμος συμβάλλει στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου, καθ’ ότι “η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α, στον Σύνδεσμο, ορίζεται 0,75/1000 (μηδέν εβδομήντα πέντε τοις χιλίοις) επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους”. Βάσει και της Προγραμματικής Σύμβασης Σ.Β.Α.Π – Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού η τεχνική υποστήριξη, του όλου εγχειρήματος υποστηρίζεται από το Δήμο.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, κ. Σωτ. Μεθενίτης, έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή του Συνδέσμου, αφού εκτός των άλλων, αντιμετωπίζει και ο Δήμος του, σοβαρότατα προβλήματα με τα αδέσποτα ζώα.

Πηγή ενημέρωσης : κα Βικτώρια Καλονάρου, Σ.Β.Α.Π.

Τελευταία Νέα