Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων

procurement2
procurement2Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί με απευθείας συμφωνία στην εκμίσθωση δύο δημοτικών ακινήτων με την διάρκεια της μίσθωσης να είναι τριετής με δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία έτη :
  1. Ενός ακινήτου επιφανείας 11,34 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ στην Άνω Αγορά Φιλοθέης, με ως ελάχιστο μίσθωμα να ορίζεται το ποσόν των 170,10 Ευρώ, ήτοι 15,00 Ευρώ το τ.μ..
  2. Ενός ακινήτου επιφανείας 22,00 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ στην Άνω Αγορά Φιλοθέης, με ως ελάχιστο μίσθωμα να ορίζεται το ποσόν των 330,00 Ευρώ, ήτοι 15,00 Ευρώ το τ.μ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά να υποβάλλουν γραπτή πλειοδοτική προσφορά μέχρι 31-12-2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου, αναφέροντας και τον εγγυητή του.
Πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων κ. Οικονόμου, τηλ 2132014735

Πηγή ενημέρωσης: κα Στέλλα Μάντακα, Τμήμα ΠρομηθειώνΤελευταία Νέα