Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Εργασίες Πρόληψης Πυρκαγιών

ergo
ergoΟ Δήμος διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης πυρκαγιών».
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 44.956,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ έως ώρα 10.30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 1.827,50 €.
 
Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2014.726 (κ. Ορτεντζάτου Άννα) ή 213-2014.507 (κ. Χατζάκης Μανόλης).
 

Πηγή Ενημέρωσης: Υπεύθυνη τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα