Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο

Rithmisi
RithmisiΜέχρι 13 Αυγούστου παρέχεται η δυνατότητα σε όσους οφείλουν στον Δήμο να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς και επωφελείς γι’ αυτούς όρους, τις πάσης φύσεως οφειλές τους.
 
Με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι δεν έτυχαν της υπαγωγής σε προγενέστερες συναφείς ευεργετικές διατάξεις, νέα ρύθμιση  (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ.
 
Με την νέα ρύθμιση σκοπείται:
  • αφενός η αντιμετώπιση του ζητήματος της αδυναμίας πολλών οφειλετών να εκπληρώσουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού,
  • αφετέρου δε να καταστεί δυνατή η είσπραξη από τους τελευταίους  οφειλομένων ποσών.     

Καλούνται ενδιαφερόμενοι κάτοικοι να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση, το αργότερο μέχρι την 13η Αυγούστου 2014, για να ρυθμίσουν οριστικά χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις τις οφειλές τους.
 

Πληροφορίες: Προϊστάμενος της Ταμιακής Υπηρεσίας και Δημοτικός Ταμίας, κον Καλογερόπουλο Παναγιώτη,  τηλ.: 213 2014710.
 
 
Πηγή Ενημέρωσης: Παναγιώτης Καλογερόπουλος

Τελευταία Νέα