Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ημερομηνία Επαναδιακήρυξης Διαγωνισμού

4Anakoinwseis

4AnakoinwseisΣε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.8753/07-06-2016 ανακοίνωσης, ενημερώνονται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων & Ψηκτρών Σαρώθρων, ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.172/22-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί στις 11/07/2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε  στη «Διαύγεια» με Α.Δ.Α. : 6ΔΟΓΩΗ8-ΙΦΚ και θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  • Δείτε την ανακοίνωση του Δημάρχου, εδώ

 Πηγή ενημέρωσης: κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών

Τελευταία Νέα