Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Κλήρωση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού

  Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 8:30 θα διενεργηθεί κλήρωση στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό) με σκοπό την εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού που θα διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ» (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 92067) προϋπολογισμού 111.600€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, λόγω κωλύματος λειτουργίας της Επιτροπής Διαγωνισμού που είχε επιλεχθεί με την υπ’ αρ. ταυτότητας mimed-ecb-a-2-id-aa-5594-eba-2020-03-09-08:30:00.000000 κλήρωση για την διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού του θέματος.

Η επαναληπτική κλήρωση θα διενεργηθεί μέσω ΜΗΜΕΔ από το αρμόδιο όργανο του φορέα υλοποίησης του έργου.

 Πηγή Ενημέρωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών 

Τελευταία Νέα