Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

  Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες δήμου Φιλοθέης Ψυχικού», προϋπολογισμού 206.899,95€ συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων 15%, τυχόν δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α. 24%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, ώρα 20:00.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή ενημέρωσης : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τελευταία Νέα