Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Νέα Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

2

2Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με θητεία από 5 -3 – 2017 έως 31 – 8 – 2019 οι οποίοι εξελέγησαν στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 5 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί ένα από τα βασικά θεσμικά όργανα διοίκησης του Δήμου, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο και 6 Δημοτικούς Συμβούλους. 

Τακτικά μέλη εξελέγησαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι :

 1. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
 2. Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 3. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 4. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 5. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 6. Χαροκόπος Παντελής

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι :

 1. Λάβδα Ελένη
 2. Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 3. Παπαγεωργίου Λεωνίδας
 4. Μαναός Δημήτριος
 5. Δελακουρίδης Ιωάννης

Πηγή ενημέρωσης : Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία Νέα