Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

logoDimou

logoDimou

Με την υπ’ αριθμ. 13409/01.10.2020 Απόφασή του ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού, όρισε Εντεταλμένο Σύμβουλο με αρμοδιότητα τα θέματα της Βιώσιμης Κινητικότητας, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τις μελέτες και συνεννοήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς για το ρέμα Ποδονίφτη, τον κ. Νικόλαο Ζερβό.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του κ. Ζερβού είναι οι εξής:

  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των ως άνω θεμάτων.
  • Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών, επεξεργάζεται προτάσεις και προγράμματα και εισηγείται για τα ως άνω θέματα σε συνεργασία και με εμπλεκόμενους φορείς.
  • Διατυπώνει απόψεις προς την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του στις Δικαστικές Αρχές και όποιες άλλες αρχές, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Συντάσσει ερωτήματα σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Δομημένου Περιβάλλοντος και την Τεχνική Υπηρεσία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, το Υ.Π.ΕΝ., το ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., το Ν.Σ.Κ κλπ., για παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στα θέματα αρμοδιότητάς του.

Δείτε την σχετική απόφαση, εδώ

Τελευταία Νέα