Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ο Δήμος για Αντικειμενικές Φιλοθέης

procurement2

procurement2Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιεί ανακοίνωση για τις Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων της δημοτικής κοινότητας Φιλοθέης.

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού μαζί με κατοίκους προτίθεται στο άμεσα προσεχές διάστημα να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της νέας Υπουργικής Απόφασης με την οποία ανακαθορίσθηκαν οι τιμές της Α & Γ ζώνης Φιλοθέης, καθώς ούτε και αυτές ανταποκρίνονται στις πραγματικές αγοραίες αξίες των ακινήτων. Συγκεκριμένα :

  • η  Α΄ ζώνη Φιλοθέης ανακαθορίσθηκε σε 4.100 €/τμ
  • η  Γ΄ ζώνη Φιλοθέης ανακαθορίσθηκε σε 3.650 €/τμ

Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν επί των αιτήσεων ακύρωσης θα αφορούν όλους τους πολίτες των παραπάνω ζωνών, είτε προσφύγουν στο Δικαστήριο, είτε όχι.

Δυστυχώς,  η Υπουργική απόφαση αφορά μόνο τις παραπάνω ζώνες, και σημαντικό είναι  να τονίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αριθμ. 26/28-2-2017 ομόφωνη απόφαση του, εισηγήθηκε στην συγκροτηθείσα Επιτροπή Προσδιορισμού Τιμών Ακινήτων, τιμές για όλες τις ζώνες Α΄, Β΄, Γ΄,  Δ΄, Ε΄ και ΣΤ, συνοδευόμενη από  μια άρτια οικονομική μελέτη εμπεριέχουσα όλα εκείνα τα στοιχεία (αγοροπωλησίες, έκθεση Τράπεζας Ελλάδος κλπ) που αποδεικνύουν τις πραγματικές αγοραίες αξίες όλης της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης.

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε υπόψη του το σύνολο της απόφασης, αλλά ούτε και τις εισηγήσεις της Επιτροπής κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της αρχής της αναλογικότητας, ο Δήμος επιπλέον προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μειωθούν οι τιμές και στις υπόλοιπες ζώνες.

Πηγή ενημέρωσης: κα Αλεξοπούλου Κατερίνα- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία Νέα