Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια ειδών διατροφής & φρέσκου γάλακτος.

procurement
procurementΔιακηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του ΟΚΑΠΑ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 194.903,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 
 
  1. Μπορείτε να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης, εδώ.
  2. Μπορείτε να κατεβάσετε τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού, εδώ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2014.726 κ. Ορτεντζάτου Άννα, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr).

 

Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα