Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Ειδών Διατροφής

procurement
procurementΟ δήμος διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Ο.Κ.Α.Π.Α. για ένα (1) έτος.
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι 121.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης:
  • α) Για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
  • β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και είδη ζαχαροπλαστείου), τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως ώρα 10.30, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 10/04/2014, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης κατηγορίας (ή των κατηγοριών) που συμμετέχουν.
 
Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού: 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου στα τηλέφωνα: 213-2014.726, 213-2014.712, 213-2014.718.

 
Πηγή Ενημέρωσης: Υπεύθυνη τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr
 

Τελευταία Νέα