Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3

Τελευταία Νέα