Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πρόσκληση για Επιτροπή Διαβούλευσης

Diavouleusi

DiavouleusiΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες γνωμοδοτικού χαρακτήρα. 

 • Η Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης  και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων σε εκπροσώπους  της τοπικής κοινωνίας, αλλά και σε δημότες.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτηΗ Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους  των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

 1. τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 2. επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 3. τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 4. εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 5. ενώσεων και συλλόγων γονέων
 6. αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 7. εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 9. εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
 10. δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου  του προέδρου μπορεί να είναι από είκοσι πέντε έως πενήντα μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους  ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 

 Οι  προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24/11/2014.

 

Πηγή ενημέρωσης: Ανακοίνωση Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία Νέα