Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πρόσληψη 3 Ατόμων

recruitment
recruitmentΑνακοινώνεται η προκήρυξη για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.

Ειδικότητες:
  1. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  2. ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Φορτωτής)
  3. ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Σαρώθρου, Καλαθοφόρου)
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 
Δείτε τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) στην προκήρυξη, εδώ.
 
 
Πηγή ενημέρωσης: Τμήμα Διοικητικού, κα Άννα Ζαφειροπούλου,  a.zafiropoulou@0177.syzefxis.gov.gr 

Τελευταία Νέα