Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Συντήρηση-επισκευή Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού

procurement

procurementΠροκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9).

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 39.758,06 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 49.300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης εκφραζόμενο επί τοις εκατό (%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και ανταλλακτικά, του τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, που θα είναι ενιαίο για όλο το φάσμα εργασιών, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και την εργατοώρα του τμήματος. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επιτρέπεται να διαφέρουν μόνο όταν αφορούν διαφορετικά τμήματα της σύμβασης

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1 (5 της υπ’ αρ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου): «Εργασίες συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών μερών απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2 (6 της υπ’ αρ. 11/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου): «Εργασίες συντήρησης & επισκευής συστημάτων πέδησης απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών, γερανών & καλαθοφόρων οχημάτων», εκτιμώμενης αξίας 19.758,06 €  πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα της σύμβασης. Δεκτές γίνονται μόνον οι προσφορές που αφορούν το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στο κάθε τμήμα της σύμβασης και όχι μέρος των εργασιών ενός  τμήματος. 

Έγγραφα Διαγωνισμού

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Μελέτη Συντήρησης Οχημάτων
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 1
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 1
  6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2
  8. ΤΕΥΔ
  9. ΤΕΥΔ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 22/11/2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο

Οι υποψήφιοι πάροχοι οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 21/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ειδάλλως η προσφορά είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα