Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ

DiaxeirisiASA

DiaxeirisiASAΛιγότερα Οργανικά Απόβλητα. Περισσότερα Ανακυκλώσιμα Υλικά. Μικρότερα Δημοτικά Τέλη για τους κατοίκους του Δήμου!

Ακολουθώντας τις υποδείξεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης παρουσίασε τον Τοπικό Σχεδιασμό για το Δήμο με στόχους:

 • τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
 • την Προστασία Περιβάλλοντος,
 • την Υγεία και Ευημερία των Πολιτών.

1. Τι είναι το ΤΣΑΔ των ΑΣΑ

Στόχος του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΑΔ) είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων –που θα ενσωματώνει τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της νομοθεσίας, με έμφαση στις αρχές: πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Να αναφέρουμε ότι το σχέδιο διαχείρισης που εκπονήθηκε από τη Δημοτική Αρχή περιλαμβάνει :

 1. Περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
 2. Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο.
 3. Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.
 4. Την εξειδίκευση των εθνικών και περιφερειακών στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου.
 5. Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.
 6. Ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου συγκριτικά με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

2. Πως έχει σήμερα η κατάσταση

Με βάση τα ζυγολόγια του ΕΣΔΝΑ -και για τα έτη 2011 έως και 2014- προκύπτει ότι παρήχθησαν στο Δήμο μας συνολικά 63.867,16 τόνοι σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ)  και 6.303,09 τόνοι μεικτών ανακυκλώσιμων υλικών που οδηγήθηκαν στα  Κέντρα Διαλογής (ΚΔΑΥ).

Συμπεραίνεται λοιπόν,  ότι από το 8,98%  των συνολικών παραγόμενων ΑΣΑ που οδηγείται σε ΚΔΑΥ μόνο το 4,97% κβ. αξιοποιείται μέσω ανακύκλωσης,  ενώ το υπόλοιπο 91,02%  οδηγείται στο ΧΥΤΑ προς ταφή.

Να τονίσουμε ότι δεδομένης της ιδιομορφίας του πρασίνου, στο Δήμο μας, και του μεγάλου αριθμού δέντρων που υπάρχουν στις Δημοτικές Ενότητες Φιλοθέης και Ψυχικού, τα πράσινα απόβλητα εκτιμώνται ότι αποτελούν τουλάχιστον το 11% του συνόλου των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων, αρκετά υψηλότερα συγκριτικά με το μέσο όρο του ΕΔΣΝΑ.

3. Τι ανακυκλώνει ο Δήμος

Anakyklwsi2Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της  επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, υλοποιεί τα παρακάτω ρεύματα Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με αδειοδοτημένους, από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), φορείς και συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) αποβλήτων:

 • Ανακύκλωση Συσκευασιών,
 • Ανακύκλωση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών,
 • Ανακύκλωση λαμπτήρων & φωτιστικών,
 • Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών,
 • Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους,
 • Συλλογή κλαδιών.

4. Υποδομή και προσωπικό

Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι Τμήμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.

Το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την διαχείριση των ΑΣΑ ανέρχεται στα 123 άτομα –μόνιμοι και συμβασιούχοι, ενώ ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος αποτελείται από 54 οχήματα, διαφόρων τύπων, εκ των οποίων 4 οχήματα είναι προς απόσυρση.

Έχουν τοποθετηθεί  4.598 κάδοι συλλογής σύμμεικτων Και υπάρχουν συνολικά 375 μπλε κάδοι οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

5. Πόσο στοιχίζει η διαχείριση των ΑΣΑ

Σύμφωνα με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Οικονομικού Έτους 2014 το συνολικό κόστος διαχείρισης, συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο ποσό των 4.809.633 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το κόστος έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ στο συνολικό ποσόν θα πρέπει να προστεθεί και το ειδικό τέλος ταφής που ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά τόνο. Να τονιστεί, μάλιστα, ότι προβλέπεται το ποσόν να αυξάνεται ετησίως κατά πέντε ευρώ ανά τόνο έως ότου αγγίξει τα 60 ευρώ. Το δε πρώτο έτος εφαρμογής της αύξησης είναι το 2016. Επισημαίνεται ότι τα κόστη θα επιβαρυνθούν μόνο στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμιά αλλαγή στην υφιστάμενη διαχείριση των ΑΣΑ.

6. Προτεινόμενες Δράσεις του ΤΣΑΔ Φιλοθέης-Ψυχικού

DiaxeirisiASA2Στα πλαίσια αυτά και εν όψει των αλλαγών που  επιβάλλεται να γίνουν, η Διοίκηση του Δήμου προτείνει τα ακόλουθα με στόχο τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη Διαλογή, στην Πηγή, και τη μείωση των συνολικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων που θα οδηγούνται σε κεντρική επεξεργασία :

 

 1. Διαλογή στη Πηγή/Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων & Ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της εφαρμογής Υπόγειου Συστήματος Υποδοχής & Διαχείρισης ΑΣΑ στη Δημοτική Ενότητα του Νέου Ψυχικού
 2. Διαλογή στη Πηγή Βιοαποβλήτων & Ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της συνδυασμένης Χωριστής Συλλογής Πόρτα-Πόρτα και κεντρικών σημείων ενδιαφέροντος για τις Δημοτικές Ενότητες Φιλοθέης & Π. Ψυχικού.
 3. Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης στις Δημοτικές Ενότητες Φιλοθέης & Ψυχικού, δεδομένου ότι το πλήθος των κατοικιών είναι μονοκατοικίες με κήπο ή προαύλιο χώρο.
 4. Χωριστής Συλλογής Πράσινων Αποβλήτων στο 90% του συνολικού παραγόμενου βάρους (κλαδέματα, γκαζόν κτλ. ) που θα οδηγούνται σε κατάλληλο χώρο στο πλαίσιο δυνητικής συνεργασίας με γειτονικούς Δήμους.
 5. Χωριστής Συλλογής Ογκωδών Αποβλήτων με την βελτίωση και την ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής ογκωδών αποβλήτων.
 6. Χωριστής Συλλογής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών μικροσυσκευών με την ενίσχυση του υφιστάμενου μοντέλου συλλογής
 7. Χωριστής Συλλογής Μπαταριών και λοιπών στοιχείων
 8. Συγκέντρωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών σε κεντρικό Πράσινο Σημείο εντός του Οικολογικού Πάρκου
 9. Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για Διαλογή στην Πηγή & Ανακύκλωση
 10. Ενεργοποίηση και Διάθεση Ανταποδοτικής Κάρτας Δημότη

7. Ποιο είναι το κόστος της υλοποίησης των νέων δράσεων

Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος δαπανών –για την υλοποίηση και εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΑΔ) –από το έτος 2016 έως και το 2020- θα φθάσει στο ποσόν των 9.649.750 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο μέρος του εκτιμώμενου ποσού αφορά την εγκατάσταση του Υπόγειου Πνευματικού Συστήματος συλλογής αποβλήτων -στο Νέο Ψυχικό, καθώς αγγίζει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Ως αναμένεται, μάλιστα, η εν λόγω δράση θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στο Δήμο, λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών διαχείρισης.

Τέλος να συμπληρώσουμε ότι η  χρηματοδότηση των προτεινόμενων δράσεων πρόκειται να γίνει είτε με πόρους του Δήμου, είτε μέσω ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

8. Θα υπάρξει οικονομία με το ΤΣΑΔ;

DiaxeirisiASAΜε δεδομένο ότι έχουν ληφθεί αναλυτικά υπόψη τα κόστη του σημερινού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων –με βάση την απόφαση του ΕΣΔΝΑ, το ειδικό τέλος ταφής και τις αναμενόμενες αυξήσεις, όπως επίσης το κόστος επεξεργασίας- εκτιμάται ότι:

 • εάν ο Δήμος εφαρμόσει πλήρως τις προτεινόμενες δράσεις τότε το 2020 το κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ θα είναι χαμηλότερο κατά 37% περίπου από το σημερινό.
Διαφαίνεται, επίσης, καθαρά ότι το προτεινόμενο σχέδιο από τη Διοίκηση του Παντελή Ξυριδάκη αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς χρησιμοποιεί καινοτόμες λύσεις και σωστές περιβαλλοντικές πρακτικές .

Πηγή ενημέρωσης: Αναδημοσίευση άρθρου της εβδομαδιαίας εφημερίδας “Τοπικά Νέα Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού” (τ.658).

Τελευταία Νέα