Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

01η Συνεδρίαση – 2/3/2016

01η Συνεδρίαση – 2/3/2016 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας δημοτών και υπαλλήλων.
Έγκριση πραγματοποίησης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης.
Έγκριση απολογισμού έτους 2014 του Ο.Κ.Α.Π.Α.
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων 2014 Ο.Κ.Α.Π.Α.
Υποκατάσταση του αναδόχου του έργου με τίτλο: Έργο προσαρμογής παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :Εξωτερικές διακλαδώσεις 2009
Παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας παιδικού σταθμού Φιλοθέης με την μέθοδο Παρσαντ.
Απόδοση φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015.
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού καταστήματος επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Ορισμός δημοτικού συμβούλου προς παραλαβή του ακινήτου ευρισκόμενου στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης και λήψη απόφασης περί λύσεως ή μη της μίσθωσης.
Καθορισμός όρων για την απευθείας συμφωνία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ρενιέρη αρ. 11 στην Κάτω Αγορά Φιλοθέης.
Αποδοχή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων έτους 2016.
Αποδοχή ποσού που αφορά την Γ’ κατανομή έτους 2015 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία ισογείου δημοτικού καταστήματος στην Κάτω Αγορά Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής τεχνικών υπηρεσιών
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις ανάγκες Διεύθυνσεων του Δήμου.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.
Τροποποίηση της 261/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου.
Έγκριση μετακίνησης τεχνικών υπαλλήλων με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Ενημέρωση Δ.Σ για τις αντικειμενικές αξίες και την κεραία τηλεφωνίας στο Ν. Ψυχικό
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου με τίτλο «Έργο προσαρμογής παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης».

Τελευταία Νέα