Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

01η Συνεδρίαση – 2/3/2020

01η Συνεδρίαση – 2/3/2020 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης
Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας δημοτών και υπαλλήλων.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους έτους 2018».
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΑΤΗΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ»
Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ».
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών/παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2019.
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 184/10.01.2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 185/10.01.2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 243/13.01.2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 601/20.01.2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση στη δικηγόρο Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 14η/02/2020 επί της Αγωγής των Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου και λοιπών 49 εργαζομένων του Δήμου
Ανάθεση στη δικηγόρο Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 14η/02/2020 επί της Αγωγής των Αντωνίου Κωνσταντάκη και λοιπών 49 εργαζομένων του Δήμου.
Ανάθεση στη δικηγόρο Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 14η/02/2020 επί της Αγωγής των Ανδρέα Σάννη και λοιπών 34 εργαζομένων του Δήμου.
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 17η/02/2020 επί της Προσφυγής του Σέρκου Μοβσεσιάν.
Ανάθεση στo δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την 7η/02/2020 επί της Προσφυγής της εταιρείας «KUDU COFFEE SHOP EE».
Ανάθεση στo δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την 18η/02/2020 επί της έφεσης της Χριστίνας Δαβία κατά του Δήμου.
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της Προσφυγής της εταιρείας « ΦΙΝΚΑ ΒΙΓΙΑ»
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση στo δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την 18η/02/2020 επί της έφεσης της Χριστίνας Δαβία κατά του Δήμου.Τελευταία Νέα