Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 2/2/2012

02η Συνεδρίαση – 2/2/2012 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης
Απόφαση έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου δικτύου ομβρίων στο Δήμο Ψυχικού
Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης στατικής επάρκειας κτιρίων Δήμου Φιλοθέης
Απόφαση σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2012
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό συντήρησης και επισκευής του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου
Απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Ν. Καραμανλή να παραστεί για το Δήμο στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νέας Ιωνίας (αφορά τον πρώην Δήμο Φιλοθέης)
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Β. Παπαδημητρίου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου που αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Ν. Ψυχικού
Απόφαση ανάθεσης στη δικηγόρο Ο. Παπαευαγγέλου δικαστικής υπόθεσης που αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Ν. Ψυχικού
Ανάθεση στο δικηγόρο Χ. Βαρβαρίγο σύνταξης και κατάθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών πρόσθετο λόγο ακύρωσης


Τελευταία Νέα