Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

03η Συνεδρίαση – 1/30/2013

03η Συνεδρίαση – 1/30/2013 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση και διοργάνωση από το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού κοινωνικής δραστηριότητας και διάθεση πίστωσης.
Γνωστοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των ενεργειών της COSMOTE – Κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε. για εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας σε ακίνητο στη Φιλοθέη επί της οδού Γρίβα Διγενή 25 και λήψη σχετικής απόφασης
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχείου στην οδό Μ. Μπότσαρη».
Οριστική παραλαβή ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση αναβάθμιση και ενίσχυση πρασίνου περιοχής πλατειάς Άγιου Γεωργίου Νέου Ψυχικού στο Δήμο Φιλόθεης – Ψυχικού».
Λήψη απόφασης περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης στην πρεσβευτική κατοικία του Πρέσβη του Λιβάνου
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (περιοχή Αγ. Σοφίας)»
Έγκριση μετακίνησης τεχνικών υπαλλήλων με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Έγκριση μετακίνησης τεχνικών υπαλλήλων Α)Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με την επωνυμία (Ο.Κ.Α.Π.Α) – Β) με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Α)Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)- Β) Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/21-1-2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
Έγκριση της αριθμ. 70/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού» για το κόστος των αγγελιών
Έγκριση της αριθμ. 60/2012 ομόφωνης απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης- Ψυχικού που αφορά «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για το κόστος των αγγελιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού
Έγκριση της αριθμ. 69/2012 ομόφωνης απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού που αφορά «Κατάρτιση και Ψήφιση τροποποίησης του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού».
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων.
Λήψη απόφασης για κοπή ξερών δένδρων.
Αποδοχή ποσού € 2.834 από το Υπουργείο Εσωτερικών για προμήθεια Τεχνικού εξοπλισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού.
Αποδοχή ποσού € 41.350 για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αποδοχή ποσού € 38.816 (1/2 του συνολικού ποσού της Ε΄ δόσης) από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν.3756/2009).

Τελευταία Νέα