Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

03η Συνεδρίαση – 2/17/2012

03η Συνεδρίαση – 2/17/2012 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης
Απόφαση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Απόφαση διατύπωση απόψεων επί της προσφυγής της εταιρείας Δ.Φ. Σαραντόπουλος κατά της υπ’ αριθμ. 223/11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Απόφαση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2011
Απόφαση επανανάθεσης στο δικηγόρο Πλάτωνα Νιάδη δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά δύο δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Νέου Ψυχικού)
Απόφαση ανάθεσης στη δικηγόρο Παναγιώτα Μπουσούνη του χειρισμού δύο (2) εφέσεων που αφορούν ειδικότερα τον πρώην Δήμο Ψυχικού
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης του Δήμου (αφορά τον τέως Δήμο Φιλοθέης)
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβών και Φ.Π.Α. στον δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή για δικηγορικές υποθέσεις που του ανατέθηκαν
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβών και εξόδων στο δικαστικό επιμελήτη Κωνσταντίνο Στραβογένη για τέσσερις (4) επιδόσεις του


Τελευταία Νέα