Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

03η Συνεδρίαση – 3/16/2015

03η Συνεδρίαση – 3/16/2015 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο έτους 2015.
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο έτους 2015.
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την παραγωγή των πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης έτους 2015 και ανάδειξη αναδόχου.
Έγκριση πληρωμής για το έργο: Οργάνωση παρουσίας της επιχείρησης στις σελίδες των μεγαλύτερων κοινωνικών δικτύων με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών για τις δράσεις της αλλά και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση νέων δράσεων της επιχείρησης .
Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για το έργο: Οργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενδυνάμωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε διασύνδεση με εθελοντικές πρωτοβουλίες.
Εγκριση για ανάθεση σε εταιρία Αποδελτίωσης τύπου με καθημερινή παρακολούθηση και καταγραφή του ηλεκτρονικού τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εγκριση αιτήματος για παράταση χρήσης χώρου στο Αθλητικό Κέντρο Ν.Ψυχικού.
Εγκριση αιτήματος για παραχώρηση χώρων στη Σχολή Μωραΐτη.
Έγκριση αιτήματος για παραχώρηση χώρων στην πρωτοβάθμια επιτροπή.
Εγκριση αιτήματος για παραχώρηση χώρων στη δευτεροβάθμια επιτροπή.
Εγκριση αιτήματος για παραχώρηση χώρων στον ΟΚΑΠΑ.
Παροχή υπηρεσιών IP VPN.
Εγκριση υποβολής αιτήματος για παραχώρηση αιθουσών για τα μαθήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.Τελευταία Νέα