Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

03η Συνεδρίαση – 3/2/2016

03η Συνεδρίαση – 3/2/2016 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης
Αποδοχή και διάθεση ψήφισης πίστωσης για απόδοση στον ΟΚΑΠΑ καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης υπαλλήλων.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ».
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2016».
Παραλαβή της μελέτης «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ».
Παραλαβή της μελέτης: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Έγκριση εκτέλεσης εργασίας
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ΟΚΑΠΑ
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση πρασίνου
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογής για κινητά
Αποδοχή ποσού 1ης τακτικής επιχορήγησης 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση ένστασης κατά αιτιολογικής έκθεσης του ΥΠΕΚΑ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :Κενωθέντα περίπτερα στις Δημοτικές Κοινότητες Ψυχικού και Νέου Ψυχικού.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης για την Πρεσβεία του Ιράν στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.
Έγκριση εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας: Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Έγκριση πραγματοποίησης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού
Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Επιστροφή χρημάτων δια συμψηφισμού
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις ανάγκες Δ/νσεων του Δήμου.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής τεχνικών υπηρεσιών.
Τελευταία Νέα