Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 2/25/2015

04η Συνεδρίαση – 2/25/2015 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφασεων 4ης Συνεδρίασης
Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου του τέως Δήμου Ψυχικού Βρανά Παύλου
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου Διαμόρφωση αύλιων χώρων 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού.
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων έτους 2015.
Μεταβολή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού από 12θέσιο σε 15θέσιο.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδών 2010.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015.
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010.
Έγκριση σχεδίου μνημείου αλησμόνητων πατρίδων επί της πλατείας Αγ. Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό.
Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους τακτικού και αναπληρωματικού της τριμελούς επιτροπής παραλαβής τεχνικών υπηρεσιών έτους 2015.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους τακτικού και αναπληρωματικού της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών πληροφορικής και μηχανοργάνωσης έτους 2015.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους τακτικού και αναπληρωματικού της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου έτους 2015.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων: Διοικητικών Υπηρεσιών – Οικονομικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού έτ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Πρασίνου έτους 2015.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δίμηνης απασχόλησης.
Διάθεση -ψήφιση- πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα – την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.
Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου του Προγράμματος Υγιών Πόλεων.
Επιστροφή χρημάτων στον κ. SKENDI FATJON ποσού 90 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Επιστροφή χρημάτων στον κ. NALZARO BIEN JAY ποσού 90 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ορισμός δημοτικού συμβούλου προς παραλαβή του ακινήτου ευρισκόμενου στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης και λήψη απόφασης περί λύσεως ή μη της μίσθωσης.
Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ τριμήνου έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2015 του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού.


Τελευταία Νέα