Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 2/25/2016

04η Συνεδρίαση – 2/25/2016 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση αναβολής διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου.
Έγκριση επαναπροκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου.
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 325/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Ανάκληση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2016.
Έγκριση 1ου φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση μελέτης.
Έγκριση 2ου φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση μελέτης.
Έγκριση 3ου φακέλου έργου και απευθείας ανάθεση μελέτης.
Ανάθεση στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Έγκριση της με αριθμ. 278/2016 απόφασης Δημάρχου.
Τελευταία Νέα