Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 3/27/2014

04η Συνεδρίαση – 3/27/2014 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για τη μηχανογράφηση της μισθοδοσίας του προσωπικού -μόνιμου και έκτακτου- στο πλαίσιο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών
Εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας αναθέσεων προμήθειας και υπηρεσιών για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2014»
Την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο (2) μηνών με τις εξής ειδικότητες:
Εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας αναθέσεων προμήθειας και υπηρεσιών για την οργάνωση του θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2014»
Εγκρίνει την επαναφορά της δοκιμαστικής περιόδου κατά την οποία η συμμετοχή στα προγράμματα Μουσικοκινητικής Αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας θα χρεώνεται ανά δίωρο μάθημα το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 25 θέματα
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την ανανέωση και εμπλουτισμό του ιστότοπου της επιχείρησης στην εταιρεία P.M. Digitec –Πέτρος Μεϊδάνης
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών της συμβουλευτικής υποστήριξης για τη λειτουργία της μονάδας υποστήριξης καθημερινότητας
Εγκρίνει την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης -Ψυχικού με τα ΕΛΤΑ διάρκειας πέντε (5) ετών.
Την έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο των αναγκών προβολής του προγράμματος «Δια βίου Μάθηση» αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μαθημάτων σκάκι

Τελευταία Νέα